Reparation af dine enheder

SMARTPHONES, TABLETS OG MAC

VI REPARERER ENHEDER FRA DISSE LEVERANDØRER

Betingelser vedrørende reparation af dine enheder

Hvis du ønsker at reparation af dine enheder hos Just In Case, findes der to muligheder.

Du kan besøge vores butik i Kattesundet, hvor du kan indlevere din enhed personligt. Inden vi påbegynder reparationen, skal du oplyse dine kontaktinformationer og en udførlig fejlbeskrivelse. Fortæl os hvad du ønsker repareret, samt kode til at låse enheden op til testning.

Ved indlevering i butikken, vil det altid blive aftalt, hvor meget reparationen koster. Hvis der findes flere fejl under reparationen, vil Just In Case altid kontakte dig for accept af yderligere reparationer. Dette gøres inden reparationen påbegyndes, hvilket ligeledes er gældende ved diagnose.

Den anden mulighed er at sende din enhed til Just In Case. Da du er selv ansvarlig for forsendelsen, anbefaler vi altid at sende din enhed med pakkepost. Således er du forsikret og kan spore pakken via Track & Trace. Dette kan gøres her.

Ved indsendte enheder, repareres udelukkende de skader, der står beskrevet i følgebrevet. Andre reparationer vil kun blive udført med din accept.

Efter endt reparation, vil tilsendte enheder blive sendt retur til afsenderadressen, medmindre andet er aftalt. Just In Case sender altid med pakkepost, og rettidig levering forudsætter, at distributøren overholder deres leveringstid.

Aftalen mellem Just In Case og kunden anses som værende indgået, når vi har modtaget enheden.

Overtagelse af garanti og/eller reklamationsret

ved reparation af dine enheder

I henhold til dansk købelov, har du altid to års reklamationsret på et købt produkt. Hos Just In Case giver vi 2 års garanti på reservedele af Grade A-kvalitet og 3 års garanti på reservedele af OEM-kvalitet.

Hvis vi skifter skærmen på din enhed, inden reklamationsretten er udløbet (op til to år efter købsdato), tilbyder vi som en ekstra service at overtage det resterende ansvar for udbedring af nye fejl. Dette er gældene såfremt du vælger en skærm af OEM-kvalitet.

Det eneste vi forlanger er, at du kan dokumentere købstidspunktet med en gyldig købskvittering, og at alle fejl der findes på enheden udbedres i forbindelse med skærmskiftet.

Skjulte fejl og defekter, der reklameres for i op til 90 dage efter reparation hos Just In Case, bliver behandlet som defekter, der ikke blev observeret ved den oprindelige reparation. Just In Case forbeholder sig retten til at opkræve betaling for udbedring af disse. Hvis omkostningerne overstiger nyprisen på produktet, tilbyder vi en kreditering af udgifterne forbundet med den oprindelige reparation.

Du er selvfølgelig i din ret til at vælge at få krediteret den originale reparation, hvis du ikke ønsker at betale for yderligere.

Just In Case fortsætter med de samme betingelser for garanti og/eller reklamationsret som købsstedet. Derfor ydes der ingen former for dækning eller overtagelse af garanti og/eller reklamationsret af produkter, der har været udsat for væske. Heller ikke selvom produktet er markedsført som vandafvisende. Disse produkter er ikke vandtætte, men har større resistens overfor vand og kan derfor tage uforbederlig skade ved kontakt med væske.

Undtagelser vedr. overtagelse af garanti og/eller reklamationsret

ved reparation af dine enheder

Nedenstående punkter beskriver i hvilke tilfælde, vores garanti og/eller overtagelse af garanti ikke er gældende.

Garantien og overtagelsen af garantien bortfalder hvis:

* enheden er blevet beskadiget i forbindelse med en reparation udført af en anden reparatør

* enheden har været udsat for overlast eller andre udefrakommende skader (f.eks. tab eller væske) efter reparation hos Just In Case

* enheden har været udsat for væske inden reparation

* enheden har en fabrikationsfejl (overtagelsen af reklamationsretten indbefatter ikke ombytnings- eller udbedringsprogrammer indført af producenten, eller dækning af generelle fabrikationsfejl uanset om fejlen er anerkendt af producenten eller ej)

* enheden har fejl, skader eller slitage som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse eller uautoriserede indgreb

* enheden er købt i udlandet og derfor ikke er omfattet dansk købelov

Overtagelsen af garanti og/eller reklamationsret er kun gældende for den enhed vi reparerer og ikke det tilbehør, der evt. fulgte med ved det oprindelige køb.

Reklamationen skal meddeles Just In Case inden for rimelig tid efter fejlen eller defekten er opdaget.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os.

Vi er klar til at hjælpe dig med reparation af dine enheder